Park Hotel är beläget intill Puolalabacken, vid sidan av den vackra parken. Det vackra jugendhuset lät byggas som en privat villa, av englandsfödda varvschefen för Crichton, John Edward Eager. På gårdsområdet byggdes också ett stall för två ridhästar, på grund av familjens ridintresse. De ursprungliga byggnadsritningarna av arkitekt Alex Nyström, från 1902, finns att se i hotellets aula. På den tiden fanns endast låga trähus vid Puolalaparken och den här första stenbyggnaden utmärkte sig tydligt från miljön och syntes ända bort till järnvägsstationen. Två år senare blev byggnaden för Åbos Konstmuseum färdigbyggd på samma backe.

Den här vackra patriciervillan var privatägd och användes till boende ända fram till år 1956. Då köptes huset av Åbos Marthaförbund och de grundade en ansedd hushållsskola, som hade verksamhet i huset fram till år 1982. Samma år bytte huset åter ägare och förändringen till ett hotell påbörjades. År 1984, efter det omfattande förändringsarbetet, påbörjade Park Hotel sin verksamhet och man kan med goda grunder säga att det blivit en fjäril av larven. Endast husets yttre skal och gårdsmiljön bevarades som ursprungliga. Dock har en del av grönskan på bakgården numera blivit bilplatser. På Park Hotel finns lika många bilplatser som det finns rum. Gårdens stallbyggnad gjordes om till bastu och alla är förtjusta bastuns smakliga ångor. I umgängesrummet på övervåningen kan du slappna av efter bastubadet och det går även att ha möten i mindre form, med servering, på övervåningen.

Den största enskilda förändringen var byggandet av en hiss till det här huset med fyra våningar. Alla de 20 rummen på hotellet är olika och individuellt inredda.

Park Hotel har varit med om mycket under åren.

Park Hotel har redan under sin korta hotellhistoria varit med om mycket. Filmer har spelats in på hotellet och hotellet har varit kuliss för många mode- och reklamfotograferingar på grund av sina vackra byggdetaljer.

Husets nuvarande ägare Eva och Zbigniew Dziedzic började tillsammans med sin son Saul Paavola bedriva affärsverksamhet på Park Hotel år 1988. Hotellet hade redan fått sin egna image och verksamheten bedrivs vidare i samma stil. Vid alla nödvändiga "kosmetiska" förändringar, strävar vi efter att förhöja hotellets personlighet och addera till den hemtrevliga stämningen för ett litet familjehotell. Baserat på återkoppling från kunderna är vi på rätt linje och många beskriver Park Hotel som "ett hem hemifrån". Den lugna placeringen precis i centrum men ändå utom hörhåll från trafikbuller, ger ett mervärde för hotellet att du t.ex. på somrarna kan sova med fönstret öppet och höra fåglarna sjunga. Naturen finns nära oss. Det är få stadshotell som har en igelkottsfamilj boendes på gården!